Set IV
Spaghetti Spoon

MORE INFORMATION

Spaghetti-Spoon-TZ-306
Set IV
Spaghetti Spoon
Code: TZ-306
Dimensions: 
cm 30,5 - 12.01''


MORE PHOTOS

Spaghetti-Spoon-TZ-306